Firma Dosya Takip Sistemi Hk

 Bilindiği üzere, 3.3.2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Firma Dosya Takip Sisteminin 01/04/2011 tarihinde uygulamaya konulması öngörülmüş fakat, 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yımlanan 84 Seri No.lu Tebliğ ile bu süre 01/11/2011 tarihine bırakılmış ancak, yükümlülerin dosyalarını pdf formatında söz konusu programa gönderme işlemini son günlere bırakması, gönderilen bu dosyaların ilgili gümrüklerin personeli tarafından onaylanmasında, iş yoğunluğu nedeniyle geç kalınması ve sistemde meydana gelen aşırı yüklenme sorunu 03/11/2011 tarihli ve 28014 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu (Firma Dosyası Takip Sistemi) Gümrük Genel tebliği ile uygulama süresi 31/12/2011 tarihine ertelenmiştir.
Bu nedenle, uygulamanın devreye alınacağı son tarih olan 31/12/2011 tarihi beklenmeksizin sistem üzerinde işlemlerin tamamlanabilmesi için, yükümlüler tarfından sisteme gönderilen firma dosyasının onay işlemlerinin herhangi bir gümrük müdürlüğü tarafından yapılabildiği göz önünde bulundurularak, gerekli görülmesi halinde onay işlemlerinin işlem yoğunluğu daha düşük bulunan gümrük idareleri tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.