Avrupa Komisyonu Cinsiyet Eşitliği Teklif Çağrısı

 Programa Türkiye'deki STK'lar başvurabilir. “İnsanlara Yatırım” Programı dahilinde “Cinsiyet Eşitliği”  teklif çağrısının temel amacı, kadın haklarının korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamaya yönelik proje tekliflerinin verilmesidir. Hibe miktarları 200,000 Avro ile 1,500,000 Avro olabilir. Proje süresi 18 ile 36 aydır.

Hibe Başvuru Rehberi’nehttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131087 internet sayfalarından ulaşılabilir.