REACH ve CLP Bülteni

 Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 06.02.2012 tarihli ve 0433/3302 sayılı yazıda

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007 yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin AB’ye üyelik süreci ve kimya sektörü ihracatımızın yarısına yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, REACH Tüzüğü ülkemiz kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından ilgilendirmektedir.

Diğer taraftan, 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması. Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır. Ayrıca, AB’de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)’nin ilgi yazısında: ülkemizden AB ‘ye ihracat yapan/yapacak olan ya da ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmalarımızin REACH ve CLP Tüzükleri’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve Ocak ayında gerçekleşen REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında güncel gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım masası Kasım Bülteni’nin http://reach.immib.org.tr/Web/dokumanlar/Bulten39.pdf adresinde yeraldığı belirtilmektedir.