İKİLİ ODALAR’A ÜYELİK HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal iş birliğini geliştirme çabalarının olduğu ve bu çerçevede, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gidildiği, şu ana kadar 11 ülkeyle "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kurulduğu ifade edilmiş olup, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda bahse konu çalışmaların sürdürülmekte olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu ikili Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmuştur.

 • Arnavutluk    : Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Azerbaycan   : Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Endonezya    : Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Kazakistan    : Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • KKTC             : Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu
 • Kırgızistan     : Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Moğolistan    : Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Özbekistan    : Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Pakistan         : Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Sırbistan        : Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Ukrayna         : Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

İkili Oda Forumları kapsamında, hem Türkiye'de hem de muhatap ülkede olmak üzere geniş katılımlı etkinlikler düzenlendiği, bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlanmakta olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulacaktır.

Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin üyelik dahil tüm bilgilere https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgi ve bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI