TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ

 Sayın Üyemiz;

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) Madde 9 – (g) bendinde atık üreticisi atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, yükümlüdür hükmü yer almaktadır.

 

Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi projesi kapsamında internet üzerinden online olarak giriş yapılmasını sağlayan Tehlikeli Atık Beyan Sistemi hazırlanmış olup, içerik olarak TAKY Ek-8’e uygun olarak düzenlenmiştir. Atık üreticisinin 2010 yılı tehlikeli atık beyanlarını internet üzerinden yapmalarını sağlamak üzere Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 03.01.2011 tarihi itibariyle veri girişine açılmış olup 01.04.2011 tarihine kadar açık kalacaktır. Sisteme giriş yapılması için gereken kullanıcı adı ve parolalar ilgili firmalara daha önceden verilmiş olmakla birlikte bu bilgilerle erişim sağlayamayanların ve bilgilerini kaybetmiş olanların Müdürlüğümüze başvurmaları halinde bilgileri yenilecektir.

 

Atık üreticilerinin tehlikeli atık beyanlarını sistem veri girişine kapatılmadan yapmaları gerekmekte olup, beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununa göre işlem yapılacaktır.

 

Bilgilerinize rica ederiz

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve irtibat için :

Hatice TUNÇ  Konya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü    Tel: 322 68 72 Faks:321 61 71