ENERJİ VERİMLİLİĞİ HK

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine dair hazırlanan "Çevre Kanununun 29uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmeliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan "Geri Ödeme Belgesi" alarak yükümlülüklerini yerine getiren kurum/kuruluş ve işletmelere 2010 yılında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin %50'sinin geri ödemeleri yapılmaya başlanmış olup, ödemeler yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.

 

Bu kapsamda; kurum, kuruluş ve işletmelerin 2011 yılına ait atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine ilişkin olarak;

- Doğrudan alıcı ortama deşarj eden, deşarj izni veya çevre izni olan, arıtma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrik sayacı ile elektrik aboneliği sözleşmesi bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan "Geri Ödeme Belgesi" almamış olanların ivedilikle  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geri ödeme belgesini almaları ve bu belge ile birlikte 2012 Nisan ayı sonuna kadar Valiliklere başvuruda bulunmaları

 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan "Geri Ödeme Belgesi" almış bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin ise 2011 yılı enerji teşvikini almaları için en geç 2012 Nisan ayına kadar Valiliklere başvuruda bulunmaları ve Çevresel Bilgi Sisteminde yer alan verilerinin güncelliğini sağlamaları gerekmektedir.

Denilmektedir.

Bilgilerinize rica eder,hayırlı işler dileriz

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

"Çevre Kanununun 29uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" için tıklayınız.