YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

 Sayın Üyemiz;

 Bildiğiniz üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şeklinde Hakkında Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup, anılan kanunlar şirketler hukuku ile tescil ve ilan işlemleri hususlarında bir dizi yenilikler getirmektedir.

 

Bu itibarla,yeni Türk Ticaret Kanunlarının ticari hayatımıza getirdiği yeniliklerden haberdar olunmasının sağlanması amacıyla şirketler hukukundaki yenilikleri, Kanun’da yer alan tescil ve ilana ilişkin hükümleri, Kanun maddelerinin yürürlük tarihlerini ve madde indeksini içeren raporlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin www.tobb.org.tr/Sayfalar/yeni-ttk.aspx ve Türkiye Ticaret sicil Gazetesi Müdürlüğü’nün www.ticaretsicil.gov.tr internet adreslerinden yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederiz