BAZI AKARYAKIT TÜRLERİNDEKİ KÜKÜRT ORANININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğü’nden aldığımız yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazısı ile Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına ilişkin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin;
• 1’inci fıkrasında “Ülke sınırları içerisinde kükürt içeriği kütlece % 1’i geçen fuel oil türlerinin 1/1/2012 tarihinden itibaren kullanılamayacağı hükme bağlandığı,
• Aynı maddenin (2) inci fıkrasında ise kükürt içeriği kütlece % 1’i geçen fuel-oil kullanan yakma tesisleri için baca gazında % 3 hacimsel 02 esas alınarak SO2 emisyonu için sınır değerler ve
• (3) üncü fıkrasında ise ısıl gücü 1 MW’ın altında olan tesisler için hükümler getirildiği belirtilerek
Yönetmelik gereğince 01.01.2012 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan hüküm, sınır değerler ve yükümlülüklere uyulması gerektiği ifade edilmektedir.