Sivil Toplum Diyaloğu AB - Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı Açıldı

 Genel amacı Türk odaları ve AB ülkelerindeki muadil kurumların arasındaki ortak bilgi birikimi ve kavrayışı güçlendirmek olan AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı ile birlikte Türk ve Avrupalı iş çevrelerinin bütünleşmesi teşvik edilecektir. Bu sayede Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin fırsat ve zorluklarla ilgili farkındalığın daha da artırılması öngörülmektedir. Bütünleşme aşaması, AB ve Türk Odaları arasında uzun dönemli ortaklıkların teşkili ile gerçekleştirilecek olup, müktesebatın iş dünyasıyla ilişkili kısmında daha etkin bir uygulamanın tesis edilmesi sağlanacaktır.

Bu teklif çağrısının özel amacı; 
• Odalara ilişkin temel konularda yeterli bilgiyi temin etmek (yönetim, hizmet, iletişim),
• Türkiye'de AB iş dünyası, AB'de ise Türk iş dünyası deneyimlerinin anlaşılma düzeyini artırmak,
• Ticaret ve yatırım için fırsatları teşvik etmektir.

TOBB üye kuruluşları (5174 sayılı kanun kapsamında kurulan ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları) ya da Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından temsil edilen bir AB üye ülkesi ya da aday ülkesinde kurulmuş yerel, bölgesel, ulusal oda ya da oda birlikleri, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan hibe başvuru rehberinde belirlenen kurallara uymak şartıyla 20 Mart 2012 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilirler.

Öngörülen toplam hibe tutarının 2.520.000 Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında, proje başına asgari 50.000 Avro, azami 150.000 Avro hibe verilecektir.

Söz konusu teklif çağrısı ile ilgili Hibe Başvuru Rehberi ve eklerine http://www.mfib.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.