Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Özelleştirme İhalesi İlanı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nden Odamıza  intikal eden 204.01.2012 tarihli ve 620 sayıl yazıda; 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde; Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin %80 oranındaki hissesinin "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalede, son teklif verme tarihinin uzatılmasına ilişkin ilan metni üyelerinize duyurulmak üzere ekte gönderilmektedir.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ f