Firmalarımızın Irak'ta Yaşadıkları İkamet Sorunları

 TOBB'dan odamıza ulaşan yazıda;Türk firmalarının Irak'ta ikamet izni almaları konusunda yaşadıkları sıkıntılara ilişkin olarak,Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirlğimizin,Irak İçişleri Bakanlığı İkamet Bürosu Genel Müdürü Mohamed Hussain Al Khazraji ile yaptığı görüşmede,yabancı firma çalışanlarının ikamet izni sürecinde yerine getirmesi gereken prosedüre ilişkin dile getirilen bilgiler aşağıda verilmektedir.

- Yabancı bir firma,Irak'ta kamu kurumundan/kuruluşundan ihale kazanması durumunda,proje için Irak'ta çalıştıracağı yabancı personel listesini (isim ve pasaport no) ilgili kuruma iletmesi gerekmektedir.

-Iraklı işveren kurumun,yabancı firmanın projede istihdam edileceğini bildirdiği yabancı personeş listesini teyit eden yazısı,yine yabancı firmanın yetkilisi tarafından Irak Çalışma Bakanlığı ve İkamet Daire'sine iletilmelidir.Çalışma Bakanlığı'ndan çalışma izninin çıkmasını müteakiben İkamet dairesi azami 1 yıl süreli ikamet vizesi düzenlenmektedir.Bu izinler,Irak'ın ilgili ülkedeki Büyükelçiliklerine de gönderilmektedir.

-Yabancı bir ticaret firmasının Irak'ta temsilcilik ya da şube açması durumunda ise,çalıştırılacak yabancı personel listesi bu defa yabancı firma tarafından Irak Ticaret Bakanlığı'na (Yabancı Şirketler Dairesi) sunulmakta ve anılan Bakanlığın yabancı personelle ilgili yazacağı yazı aynı şekilde,Irak Çalışma Bakanlığı ve İkamet Dairesi'ne iletilmektedir.Çalışma izninin çıkmasını müteakip ikamet vizesi düzenlenmektedir.İşlem sürecini yabancı firmanın yetkilisi takip etmektedir.

-Yabancı bir firmanın,Iraklı özel bir firma ile iş yapması durumunda ise,işveren Iraklı firma çalışma ve ikamet vizesi işlem sürecini takip etmektedir.Başka bir ifadeyle sorumluluk bu defa Iraklı işveren firmadadır.

-Mevzuat uyarınca,bu prosedürün yabancı personelin Irak'a gelmeden önce yapılması ve Irak'ın ilgili ülkedeki Büyükelçiliğinden bu ikamet vizelerinin alınarak,çalışacak yabancı personelin Irak gümrük kapısına (bu izinlerle) gelmesi gerekmektedir.(Veya gümrük kapısında giriş işlemleri yapılırken bu izinlerin gümrük idaresine teslim edilmesi ve buna göre giriş işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

-Ancak genel uygulamada,yabancı işçiler turist vizesi ile Irak'a giriş yapmakta ve 1 aylık vize süresince de kaçak durumuna düşmektedir.Süreleri geçen yabancılar 50 bin dinara kadar bir ceza ödemek suretiyle ülkeden çıkış yapabilmektedir.

-Irak'a turist vizesiyle giriş yapan yabancıların vize türü,ülkedeyken ikamet vizesine dönüştürülmemektedir.Dolasıyla yabancının ülkeden çıkış yapması ve çalışma ve ikamet vizesiyle birlikte tekrar giriş yapması gerekmektedir.

-İkamet vizesi olmayan ve vize süresi geçmiş olan yabancıların Irak polisi tarafından tespit edilmesi durumunda Bağdat'ta İkamet Bürosu'na teslim edilmekte ve Büro tarafından yurtdışı edilmektedir.