İNŞAAT TEKNİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU'NUN (İTBAK)TEKNİK ONAY KURULUŞU FAALİYETLER

 

   
 

Sayın Üyemiz,

 

Yapı Araştırma Derneği'nin İktisadi İşletmesi olan İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu (İTBAK), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Teknik Onay Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

Bu yetkisiyle, Bakanlık adına, yapının belli bir bölümünü oluşturan sistemlere, mimari detaylara, birden fazla yapı malzemesinden oluşan yapı elemanlarına ve hakkında bir standart bulunmayan yenilikçi yapı malzemeleri ve sistemlerine Ulusal Teknik Onay hizmeti veren İTBAK, Avrupa Teknik Onay Organizasyonunda (EOTA) ülkemizi temsilen üye olması nedeniyle, aynı zamanda Avrupa Teknik Onayı (ETA) veren bir kuruluştur. Dolayısıyla İTBAK'ın vermiş olduğu Ulusal ve Avrupa Teknik Onayları, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da tanınmaktadır. Teknik Onay alan üretici, ürününü Avrupa ve Türkiye piyasasına sunabilmek için gerekli olan CE veya G işaretini kullanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
 

 

İrtibat Bilgileri:

 

Tel:    (0312) 285 63 80

Faks: (0312) 285 63 82

Web: www.itbak.com.tr