REACH-Kısıtlamalar Listesinde değişiklik

  


    Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan  REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’si,  “Bazı Tehlikeli Maddelerin Karışımların ve Eşyaların üretilmesi , Pazara Sürülmesi ve Kullanılmasına ilişkin Kısıtlamalar Listesi”nde yer alan maddelerin AB+ AEA (İzlanda, Norveç,  Lihtenştayn)   ülkelerinde tek başına, bir karışımda ya da bir eşya içinde  pazara sürülmesi ve kullanımı kısıtlanmaktadır. 
     Avrupa Topluluğu çapında Harmonize olarak sınıflandırılan maddeler listesinde yapılan güncellemeler doğrultusunda  yeni kanserojen, mutajen ve üreme için toksik (CMR) maddeler, REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’sinde 28-29-30 no’lu girişlerine yansıtılmıştır. Söz konusu değişiklik, 10 Şubat 2012 tarihinde AB Resmi Gazetesinde 109/2012 sayılı Tüzük olarak yayımlanmış olup uygulama 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

    Avrupa Topluluğu çapında harmonize edilmiş sınıflandırmalar, CLP Tüzüğü (‘Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkındaki (AT) 1272/2008 sayılı tüzük) Ek VI’sında yayımlanmaktadır. CLP Tüzüğü EK VI’sında listelenen kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler, REACH Tüzüğü Appendix 1-6 da yer almaktadır. Söz konusu harmonize listedeki  güncellemeler REACH Tüzüğü’ne aktarılmıştır. Diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde  CLP Tüzüğü , ‘Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Taslak Yönetmeliği’ olarak Bakanlığın   http://www.cevresehircilik.gov.tr/gm/cygm/index.php  adresinde mevzuat sekmesinde taslaklar bölümünde olup,  Harmonize Edilmiş sınıflandırmaların Türkçesine ulaşabilirsiniz

REACH Tüzüğü Kısıtlamalar listesinin (EK XVII) 28-29-30 no.lu girişleri kapsamına dahil edilen  CMR 1A ve 1B olarak sınıflandırılmış maddelerin,
Ø “Madde” olarak,  veya
Ø 1272/2008 sayılı CLP  Tüzüğü Ek VI Bölüm 3’de belirtilen spesifik konsantrasyon
limitlerine eşit ya da daha fazla miktarlarda veya 1999/45/EC Direktif’inde belirtilen konsantrasyon limitlerine eşit ya da daha fazla miktarda “madde bileşeni” olarak, veya

Ø 1272/2008 sayılı CLP  Tüzüğü Ek VI Bölüm 3’de belirtilen eşik değerlere eşit ya da
daha fazla miktarlarda veya daha fazla  ya da 1999/45/EC Direktif’inde belirtilen eşik değerlere eşit ya da daha fazla miktarlarda “karışım içinde,
halka satışı ve kullanımı yasaklanmış olup, söz konusu ürünlerin ambalajları üzerine ‘sadece profesyonel kullanım içindir’ ifadesinin yer alması gerekmektedir.
   Buna ek olarak 109/2012 sayılı tüzükte CMR Maddeler arasında yeralan bor bileşiklerinin özellikle deterjan ve diğer temizlik ürünlerinde kullanımının kısıtlanması yönelik uygulama için geçiş süreci tanındığı belirtilmiştir.
   Bu kapsamda AB’ye madde/ karışım/ eşya ihracatı yapan firmaların, söz konusu listedeki değişiklikleri takip etmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmekte olup, detaylı bilgi  isteyen üyelerinizin, aşağıda  iletişim bilgileri bulunan  Yardım Masası veya web adresini ziyaret edebilir  (http://reach.immib.org.tr/web/
                                                                                                      


İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası 

                                            
Tel:02124540990/4540919/4540631                                                                                                                                                                            

109/2012 SAYILI Tüzük: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:037:0001:0049:EN:PDF

İMMİB REACH&CLP Yardım Masası: http://reach.immib.org.tr/web/