İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı”

 Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'nden alınan 28.02.2012 tarihli yazıda;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” Genelgesi ile Bankalarına tanınan 4 milyar ABD Doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde hem döviz (karşılığı TL) hem de TL cinsinden kullandırılmakta olan eski adı Sevk Öncesi Reeskont Kredisi, yeni adı ile Reeskont Kredisi (RK) Uygulama Esasları'nın 27.02.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edildiği,

Bu çerçevede; Reeskont Kredisi'nin, firmalarımızın finansman ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını teminen;

Taahhüt kapatma süresi 120 gün vadeli RK-Döviz ve 120/180 gün vadeli kullandırılan RK-TL kredileri için kredi kullandırım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılan ihracatları kapsayacak şekilde belirlendiği; söz konusu değişikliğin bu tarihten önce kredi kullanan ve kredi konusu ihracat taahhüdünü gerçekleştiremeyen firmalara da uygulanacağı,

Bu bağlamda; kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Şubelerine yapılması

hususu bildirilmektedir.