PGD YÖNETMELİKLERİ HK

 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın  Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında “CE İşareti Yönetmeliği” ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları  ve Onaylanmış Kuruluşlar (UDK/OK) Yönetmeliği “hazırlanmış,23 Şubat 2012 tarihli  ve 28213 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliklerin birer örneği, Ekonomi Bakanlığı’nın www.ekonomi.gov.tr adresli web sayfasında “Avrupa Birliği” başlığı altında yer alan “Teknik Mevzuat Uyumu” bölümünde yer almaktadır.