Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Hk

 Sayın Üyemiz;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü' nden alınan yazıda; Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği' nin 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yönetmelik Ömrünü Tamamlamış Lastik(ÖTL)' lerin çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, ÖTL' lerin ilgili Yönetmelikte belirtilen atık üreticileri ile sözleşme yapmış, yetkili taşıyıcılar aracılığıyla Çevre Lisans ve/veya İzni' alan tesislere Yönetmeliğin 12 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ‘‘Taşıma işlemlerinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ulusal atık taşıma formu kullanmakla '' hükmü gereğince Ulusal Atık Taşıma Formu ile taşınmasının sağlanması ayrıca düzenlenecek olan Ulusal Atık Taşıma Formu'nun (D) nüshasının İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendi ‘‘ÖTL'ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.'' Hükmüne uyulması ve ÖTL'lerin yetkili kurum/kuruluşlara verilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,