KALKINMA KURULU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde "Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler  ve yerel yönetimler arasında  işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur." hükmü yer almaktadır.

 

            22/11/2008  tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile kurulan sekiz Kalkınma Ajansından biri olan Mevlana Kalkınma Ajansı'nın Kalkınma Kurulu'nun  üyelerinin görev süreleri aynı kararın 3.maddesinde belirtildiği üzere  dört yıl olup, bu süre 22/11/2012 tarihinde sona erecektir.

 

            Bu nedenle yukarıda belirtilen roller göz önüne alınarak kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında dengeli bir temsil sağlanmak üzere Kalkınma Kurulu üyeleri yeniden belirlenecektir. Bu aşamada başvurular şahıs bazında değil kurum bazında alınacaktır, dikkat edilmesi önemle rica olunur.

 

            Yeniden belirlenecek kalkınma kurulu üyeleri arasında yer almak isteyen  kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili taleplerini ekte sunan başvuru formunu doldurarak en geç 15/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden herhangi birine iletmeleri gerekmektedir.

  
İlgili Mevzuat;
-5449 Sayılı Kanunda "Kalkınma Kurulu"
-2008/14306 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Kalkınma Kurulu"
-2009/15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Kalkınma Kurulu"

 

 

Başvuru formlarının teslim edileceği iletişim adresleri;

Fax                  : 0332 236 46 91

Posta               : Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No:28 Selçuklu/KONYA