KOSGEB, BAŞARILI KOBİLER İLE GİRİŞİMCİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ‘’KOSGEB 2012 YILI KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ’’NİN VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

 KOSGEB, BAŞARILI KOBİLER İLE GİRİŞİMCİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ‘’KOSGEB 2012 YILI KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ’’NİN VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.  

  

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinin, “Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”“Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri”nin verileceğini belirten Kaplan; ‘’Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesinin onaylı olması gerekmektedir". Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler ise şu şekildedir.

 

a)  YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ: Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayarak yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, kredibilitesi ve marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

 

b)   YILIN BAŞARILI KOBİ ÖDÜLLERİ

 

1)-Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

2)-Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği ile; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi, ihracat ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye   katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş olmak.

3)-Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde cirosunun en az %50’sini ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.

 

c)   YILIN BAŞARILI GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş ve işletmesini son 3 (üç) yıl içinde kuran girişimcilerden;

1)-Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

2)-Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak,

3)-Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Yıllık ciro değerinin %25’ten fazlası ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslar arası işbirliği yapmış olmak,

4)-Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak.”

 

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 13 NİSAN 2012

 

Detaylı Bilgi İçin:

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=468