ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayı ile yayınlanan ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında; “ Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan” çevre görevlisi bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Çevre Görevlisi bulundurma zorunluluğu Yönetmelik EK1 ve EK2 ile sektörel bazlı belirlenmiştir.

Çevre Görevlisi olmak için;

-        En az dört yıllık üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak ya da

-        Çevre Mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip olmak ya da

-        En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden, veterinerlik fakültesinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak

 

Gerekmektedir.

Bu kapsamda sektörde bu konuda çalışan teknik personelin; Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan sınavda başarılı olması için temel ve mevzuat ana başlıklarından oluşan ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ düzenlenecektir.

Eğitimin temel amacı sınava hazırlık olmakla beraber;  mevcut uygulamalar kapsamında da fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim; 02.04.2012–07.04.2012 tarihleri arasında planlanmakta olup,  27.03.2012 tarihine kadar ön kayıt alınacaktır. Ön kayıt formu ekte sunulmuştur.

                                                                                                                             

                                                                                                            

Eğitim Yeri       :  ASO 1. OSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu

                              Ayaş Yolu 25. Km Sincan ANKARA

Eğitim Ücreti    :  Temel Eğitim:300.-TL+KDV

                              Mevzuat Eğitimi:400.-TL+KDV

İrtibat Bilgileri :  Özgür ÖZTÜRK - Emre Can KOÇ 

                              Tel: (0312) 267 00 00-148/144 Faks: (0312) 267 00 09

                              email: o.ozturk@aosb.org.tr  e.koc@aosb.org.tr

 

    EK: 1-  ÖN KAYIT FORMU (bir sayfa)

           

* Ön Kayıt Formuna  www.aosb.org.tr adresinden de ulaşılabilir. 

Files