EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Sayın Üyemiz,

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)“İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” Genelgesi ile Bankamıza tanınan 4 milyar ABD doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde hem döviz (karşılığı TL) hem de TL cinsinden kullandırılmakta olan Reeskont Kredisi'ne (RK) ilişkin blokaj uygulamasında yeni bir düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede, program kapsamında kredinin ihracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde bono bedeli üzerinden %1,5 oranında hesaplanan ve ek teminat olarak bloke edilen tutarın, krediye esas bono vadesinden önce ihracat taahhüdünün kapatılması halinde erken iade imkanı getirilmiştir. Blokaj tutarının TL karşılığının hesaplanmasında Bankamız Döviz Alış Kuru uygulanacaktır. Blokaj tutarının vadeden önce iadesi durumunda iade tarihindeki kur, bono vadesinden sonra iadesi durumunda ise bono geri ödeme tarihindeki kur esas alınacağı bildirilmiştir.
 
Ayrıca, kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Şubelerine yapılması gerektiği belirtilmiştir.