KOSGEB KOBİ ve GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ


 
KOSGEB BAŞKANI MUSTAFA KAPLAN, KOSGEB VERİ TABANINDA YERALAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İLE GİRİŞİMCİLERE ‘’KOSGEB 2012 YILI KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ’’NİN VERİLECEĞİNİ VE BUNA YÖNELİK ESASLARIN BELİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI.
 
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan; ‘’KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonu ile KOBİ’lere ve Girişimcilere hizmet ve desteklerini sunan KOSGEB, ilki 2012 yılında olmak üzere, her yıl geleneksel olarak düzenleyeceği “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” uygulamasını başlatmış bulunmaktadır.’’ dedi.
 
Fikrini sermayesiyle birleştirerek yeni bir işletme kuran girişimciler ile istikrarlı bir büyüme sağlayarak, ihracat yapan, istihdam sağlayan, ekonomik değer oluşturan KOBİ’lerin başarısını bir model olarak toplumun dikkatine sunmayı amaçladıklarını kaydeden KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, "Yeni bir işyeri açarak, ailesine, topluma ve ülke ekonomisine fayda sağlayan genç ve kadın girişimciler, inovatif  bir iş fikri ile işini kuran inovatif girişimciler, kurulur kurulmaz veya kurulduktan kısa bir süre sonra yurtdışı pazarlarda faaliyette bulunmaya başlayan küresel doğan girişimciler ile başarılı, ihracatçı ve işbirliği-güçbirliği yapan tüm KOBİ’ler ödüller için başvuruda bulunabilecektir." diye konuştu.
 
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinin, “Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”“Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri”nin verileceğini belirten Kaplan; ‘’Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesinin onaylı olması gerekmektedir". Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler ise şu şekildedir.
 
a)  YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ: Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayarak yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, kredibilitesi ve marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.
 
b)   YILIN BAŞARILI KOBİ ÖDÜLLERİ
 
1)-Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

2)-Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği ile; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi, ihracat ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye   katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş olmak.

3)-Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde cirosunun en az %50’sini ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.

 
c)   YILIN BAŞARILI GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş ve işletmesini son 3 (üç) yıl içinde kuran girişimcilerden;

1)-Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

2)-Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak,

3)-Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Yıllık ciro değerinin %25’ten fazlası ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslar arası işbirliği yapmış olmak,

4)-Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak.”

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 13 NİSAN 2012
 
12 Mart 2012 itibariyle başvuruda bulunabilecek olan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesinin onaylı olmasının esas olduğunun belirten Kaplan ‘’Ödüllere ilişkin başvurulara ait dokümanlar, başvuruda aranacak şartlar, değerlendirme kriterleri ve diğer bilgiler www.kosgeb.gov.tr  web sitesinden alınabilecek; başvuru formları ve ekli belgeleri ise doldurarak KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine 13 Nisan 2012 tarihi mesai bitimine kadar teslim edebilecektir. Ödül almaya hak kazanan işletmeler "KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu"nu bir yıl boyunca kullanma hakkı kazanacaktır.’’