Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısındaki Değişiklikler

 İlgi : TOBB’nin 20.03.2012 tarih ve 6715 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz;

 İş dünyamızın gündemini bir süreden beri işgal eden “Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı” ile ilgili Komisyon sürecindeki değişiklikleri ekte bilgilerinize rica ederiz.

 Saygılarımızla

 Konya Sanayi Odası Başkanlığı  

 

Files