ÖZELLEŞTİRME İLANI

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

TEDAŞ UHDESİNDEKİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALESİ ÖN YETERLİK İLANI

 

 

 

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

STANDART FORMLAR

İŞ TANIMI

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) bu ilan ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmalarında İdareye yardımcı olmak üzere danışman (Danışman) görevlendirilmesi amacıyla açılacak ihaleye; alıcı veya satıcı tarafta şirket devralma, şirket birleşmesi, blok satış, işletme hakkı devri, özelleştirme uygulamaları vb. konularında deneyimli kurumsal finansman şirketleri, yatırım bankaları ile aracı kurumlarıön yeterlik başvurusunda bulunmaya davet etmektedir.

İhale sonucu görevlendirilecek Danışman, tüm özelleştirme sürecinde İdareye yardımcı olacaktır.

Ön yeterlik için son başvuru günü ve saati 16 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 15:00dir.

Ön yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeleri, mali kapasite ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin ayrıntıları ve iş tanımını içeren Ön Yeterlik Dokümanı İdarenin www.oib.gov.tr adresli internet sitesinde veya aşağıda belirtilen adresinde görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Ön Yeterlik Dokümanını almaları zorunludur.İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi bedeli olan 250.-(ikiyüzelli)TL’yi bankaya yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte elden veya alınan dekontu talep yazısı ile birlikte İdareye göndermek suretiyle posta ile temin edebilirler. Bu durumda posta/kargo ücreti istekli tarafından karşılanacaktır. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.

İhale, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu kısa listeye giren adaylara İdarece davet mektubu gönderilmesini müteakip alınacak olan tekliflerin teknik ve mali puanlarının ağırlıklandırılması suretiyle “4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İhale ceza ve yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu ilan herhangi bir taahhüt içermemekte olup, İdare ön yeterliliği veya ihaleyi yapıp yapmamakta, gerektiğinde başvuru/teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Adres:

Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No:80 (Kat:7, Oda No:710)

Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

 

İletişim

Telefon ve Faks Numarası             :   312 585 80 90 - 312 585 83 07

Elektronik Posta Adresleri             :   agtekin@oib.gov.trfceylan@oib.gov.tr

 

Banka Hesap No:

T.Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdindeki

TR 22 0001 5001 5800 7287 5506 67 nolu Özelleştirme Fonu Hesabı

veya

T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi nezdindeki

TR 86 0001 0000 0138 7756 6150 04 nolu Özelleştirme Fonu Hesabı