Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması

 İlgi: TOBB’nin 11.04.2012 tarih ve 412-8579 sayılı yazısı

 

Sayın  Üyemiz;

    

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan ilgi’de kayıtlı yazı ekinde ki “Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması” ile ilgili yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yazının tarafınızca incelenerek Odamız görüş ve önerilerinin oluşturulmasına esas teşkil edecek görüş ve önerilerinizi en geç 18 nisan 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Oda Genel Sekreterliği’ne (faks:2489351,e- posta:staskazan@kso.org.tr) iletmenizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla

 

M.Sedat TAŞKAZAN

Genel Sekreter

 

Eki: Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması” ile ilgili yazı (3 sayfa)

Files