FIKHİ AÇIDAN FİNANS VE ALTIN İŞLEMLERİ

 Sayın Üyemiz;

Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami Araştırmalar Vakfı’nın müştereken düzenledikleri  “FIKHİ AÇIDAN FİNANS VE ALTIN İŞLEMLERİ” konulu  toplantı  27-28 Nisan 2012 tarihinde Konevi Kültür Merkezinde düzenlenecektir,detaylı bilgi ve program ektedir.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

 

EK :PROGRAM

 

Files