Çevresel Göstergeler 2010 Kitapçığı

 TOBB’dan alınan 29.03.2012 tarihli yazıda; her yıl düzenli olarak hazırlanan, çevre hakkında mevcut durumu yıllar itibariyle kolay anlaşılır şekilde sunmaya çalışan göstergeler kitabının dördüncüsü ‘’Çevresel Göstergeler 2010’’ kitapçığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlandığı bildirilmektedir.

 

İnsan faaliyetleri ve doğal nedenlerle çıkabilecek çevresel etkiler hakkında bilgi sahibi olmak, çevre üzerindeki etkileri olan sektörel faaliyetleri gözlemlemek, mevcut durumu izleyerek çevre hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre politikalar geliştirilmesine yardımcı olmak, uygulanan politikaların başarısını izlemek açısından faydalı olacağı düşünülen Çevresel Göstergeler Kitapçığı’na Türkçe ve İngilizce olarak http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfahtml&Id=1188 internet adresinden de ulaşılabilmektedir.