Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 30.04.2012 tarihli ve 0433/9971 sayılı yazıda,

Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 25.04.2012 tarihinde 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120425-6.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.