Sünger, keçe elyaftan mamul yatak, koltuk, kanepe-mobilya üretim ve satışı ile iştigal eden işyerlerinin sigortalanması hakkında

 Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 08.05.2012 tarihli ve 0543/10543 sayılı yazıda,

Sünger, keçe elyaftan mamul yatak, koltuk, kanepe-mobilya üretim ve satışı ile iştigal eden işyerlerinin sigortalanması hakkında, Hazine Müsteşarlığı tarafından Türkiye Odalar Borsalar Birliğine intikal ettirilen 24.04.2012 tarihli ve 07126 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Files