TOBB Gözden Geçirme Notları

 Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, “Resmi İstatistik Programı Çok Yıllı Programı” çerçevesinde verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum, kuruluşlarca yayımlanan Haber bültenleri esas alınarak, Birliğimiz tarafından kurum içi kullanımına yönelik olarak hazırlanmakta olan Bilgi Notları, 2011 yılı Eylül ayından itibaren de “Gözden Geçirme Notları” adı altında Birliğin web sayfasından dış kullanıcıların hizmetine sunulmaya başlandığı belirtilmiştir.

 

Ekonomik, Sosyal ve Uluslararası göstergeler olmak üzere 3 ana kategoride 37 konu başlığına yönelik, aylık, üç aylı, altı aylık ve yıllık değişen periyotlarda hazırlanan TOBB Gözden Geçirme Notları tematik olarak:

 

-          Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

 

-          Çocuk İşgücü

 

-          Gelir ve Yaşam Koşulları

 

-          Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi

 

-          Göç (İç Göç ve Dış Göç)

 

-          Hanehalkı İşgücü Araştırması

 

-          İşgücü Maliyet Endeksi

 

-          Tüketim Harcamaları

 

-          Yaşam Memnuniyeti

 

-          Yoksulluk

 

-          Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde ve Hane halklarında)

 

-          Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi

 

-          Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri

 

-          Bütçe Gerçekleşmeleri

 

-          Dış Ticaret Endeksleri

 

-          Dış Ticaret İstatistikleri

 

-          Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

 

-          Milli Gelir

 

-          Ödemeler Dengesi

 

-          Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

 

-          Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri

 

-          Sanayi Üretim Endeksi

 

-          Satın Alma Gücü Paritesi

 

-          Sektörel Güven Endeksleri

 

-          Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı

 

-          Ticaret ve Hizmet Endeksleri

 

-          Turizm İstatistikleri

 

-          Tüketici Fiyatları Endeksi

 

-          Tüketici Güven Endeksi

 

-          Üretici Fiyatları Endeksi

 

-          Doğuşta Yaşam Beklentisi

 

-          İnsan Hakları ve Kadın Hakları

 

-          Uluslararası Nüfus Göstergeleri

 

-          Uluslararası Demokrasi Endeksi

 

-          Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri

 

-          Uluslararası Yaşam Maliyeti

 

-          Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri

 

TOBB Gözden Geçirme Notları sayfasının erişim adresi http://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/ggnot.aspx  olup, sayfaya yönelik açıklamalar öz biçimde ekte sunulmuştur.

 GÖZDEN GEÇİRME NOTLARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ