ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile atık elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırılmakta, elektrikli ve elektronik atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntemleri ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esaslar düzenlenmektedir.

 

Yönetmelik ile Belediyelere, Elektrikli ve Elektronik Eşya Üreticilerine, EEE dağıtıcılarına, Tüketicilere ve AEEE işleme tesislerine atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, geri kazanımı ve bertarafı konularında bazı sorumluluklar verilmiştir.

 Bilgilerinize rica ederiz.