EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

 TOBB’den alınan yazıda;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.07.2012 tarihli ve 23767 sayılı yazısı ile, 2012/2 nolu Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin; gramaj, ağırlık kontrolü ve temel hijyen eğitimlerine açıklama getirmek amacıyla, yayınlanan tebliğ 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Odamıza kayıtlı gıda işletmelerine gerekli uyarı ve bilgilendirme amacıyla 2012/2 nolu Tebliğe uyum için gerekli talimatlar ek’te yer almaktadır. 

Files