Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımlayan Ölçütlerin belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı

 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİ TANIMLAYAN ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

GÖRÜŞ TALEBİ

 

Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1522 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımlayan Ölçütlerin belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” ekte sunulmuştur.

 

Söz konusu taslağın incelenerek Odamız görüşlerine esas teşkil edecek görüş ve önerilerinizi 02 Ağustos 2012 tarihi mesai bitimine kadar Konya Sanayi Odası’na (Faks : 2489351 /         e-posta: staskazan@kso.org.tr) iletilmesini arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

M.Sedat TAŞKAZAN

Genel Sekreter 

Files