2011 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ RAPORU

Sayın Üyemiz,

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olması ve böylece can ve mal güvenliği, bitki ile hayvan varlığı ve sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması, piyasada haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalara, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda PGD' den sorumlu kuruluşlarınca devam edilmektedir.

Diğer taraftan, PGD 'den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanan "2011 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu" ekte  bilgilerinize sunulmuştur.

 

2011 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu