SANAYİ SİCİL BELGELERİ HK .

 Sayın Üyemiz;


Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün odamıza gönderilen yazıda

Bakanlığımız iç Denetim Birimi Başkanlığınca görevlendirilen iç Denetçi tarafından Sanayi Sicil Birimimizde yapılan denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi bildirilmiş olup, bu eksikliklerin giderileceği taahhüt edilmiştir.

Tespit edilen hususlar yerine getirilmesi gereken yasal zorunluluklar olup, hem odanız üyelerinin hem de çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyetine meydan vermemek için aşağıdaki hususlarda odalarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini beklemekteyiz.

Bu itibarla;

1- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında,
a- Yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyenlere,
b- Faaliyete başlama tarihinden itibaren iki ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmayıp süreyi geçirenlere,
c- işletmelerinde meydana gelecek değişimleri l ay içinde bildirmeyenlere,

İdari para cezası uygulanacaktır.

2- Üst üste iki yıl işletme cetvelini vermeyen işletmelerin sanayi sicil belgeleri iptal edilecek ve yıllık işletme cetveli vermedikleri için de ayrıca idari para cezası uygulanacaktır.

3- Kapasite raporu itina ile hazırlanacak, tüm bilgiler birbirleriyle uyumlu olacaktır.

Kapasite raporunda firmanın faaliyete başlama tarihi mutlaka yazılacaktır.

4- Kapasite  raporunun hakikate  aykırı  hazırlayanlar hakkında yasal  işlemler yapılacaktır.

5- Sanayi sicil evrakları yetkili kişilerce takip edilecek ve belgeler yetkilendirilmiş kişilere teslim edilecektir.

6- Sanayi sicil belgeleri her hafta Pazartesi ve Cuma günleri teslim edilecektir.

Odalarınıza  kayıtlı   sanayi  işletmelerinin  mağduriyetine  meydan  verilmemesi için yukarıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI