Devlet Yardımı Tebliği

 Sayın Üyemiz;

Türkiye ve Odalar Birliği (TOBB)’dan aldığımız yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın kayıtlı yazısına istinaden, Bakanlık tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla, teknik müşavirlik şirketleri,müteahhitlik şirketleri ve sektörel kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlerine yönelik bir teşvik programının sürdürüldüğü, sektörün talepleri göz önünde bulundurularak, teşvik mekanizmasının kapsamının, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 25.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3 sayılı tebliği ile genişletildiği bildirilmiştir.

Yeni mevzuat ile birlikte, teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı ofisleri, Pazar araştırma seyahatleri, yurtdışı fuar ve konferans katılımları, yurtdışında aldıkları işler ve sektör örgütlerince düzenlenen konferans organizasyonları, yeni Tebliğde belirtilen oranlarda eskiden olduğu gibi desteklenmeye devam etmektedir. Ayrıca, yurtdışına yönelik müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri, firmaların ve sektör kuruluşlarının uluslararası standartları temini, firmaların yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımı ve müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik sektörel araştırmalar destek kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğe ve Tebliğ’in uygulanmasına ilişkim usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ‘’2012 /3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’’ye Bakanlığın internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr)( Politika Araçları-Destek Programları) erişilmesi mümkündür.

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI