Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Makbuz ve Ürün Senedine Dayalı Kredi Duyurusu

Duyuru metni ektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Konya Sanayi Odası 

Files