PGD ve Ürün Güvenliğİ Değerlendirme Kurulu Toplantısı Kararları

Piyasa Gözetimi  ve  Denetimi (PGD) ve Ürün Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin en  üst düzeyden koordine edilmesi  ve izlenmesi amacıyla 2011/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi  ile  Piyasa  Gözetimi ,Denetimi ve Ürün  Güvenliği  Değerlendirme Kurulu kurulmuştur.

 

Söz konusu kurulun ilk toplantısı 4 Temmuz  2012 tarihinde ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ‘ın başkanlığında, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ  ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER  başta olmak üzere,ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantıda alınan kararlar ekte sunulmuştur.

 

 

 

Files