6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler

 Sayın Üyemiz;


6102 sayılı TTK 13.01.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 14.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ağırlıklı hükümleri açısından 01.07.2012 yürürlük tarihi olarak belirlenmiştir. 6102 sayılı TTK, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kamuoyundan ve iş dünyasından gelen eleştiri ve öneriler çerçevesinde tekrar gözden geçirilmiş ve Kanun yürürlüğe girmeden 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6335 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.

6102 sayılı TTK ile ticaret hayatında reform niteliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler özellikle ticari defterler, ticari belgeler, internet sitesi, şirketlerin kuruluşu, şirkete borçlanma yasağı, denetim, yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri ve sayısı, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yapılması, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi konularında yoğunlaşmaktadır. Bu değişiklikler ticari işletme sahipleri ve sermaye şirketlerinin yöneticilerini yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmada söz konusu hususların bazılarına genel hatlarıyla yer verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI 

Files