YAŞLANMIYORUZ" - Konya AB Bilgi Merkezi Aktif Yaşlanma Yılı Etkinliği

 Konya AB Bilgi Merkezi olarak, 2012 yılının Avrupa Birliği'nde "Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı" olması sebebiyle;

Konya Mevlana Bera Hotel'de 13 Eylül 2012 Perşembe akşamı aktif bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Hedef kitlemiz aktif çalışma hayatına devam eden genç ve orta yaş grubundan oluşmaktadır.

Etkinlik dahilinde özellikle beslenme alışkanlıkları üzerine bir seminer düzenlenecek olup ve Fitness antrenörü eşliğinde yaklaşık 100 kişilik bir gruba aktif ve sağlıklı yaşlanmak için

Günlük hayatlarından uygulayabilecekleri Egzersiz çalışmaları yaptırılacaktır.

TÜM KONYA SANAYİ ODASI ÜYELERİ DAVETLİDİR.

 

Konya AB Bilgi Merkezi olarak, 2012 yılının Avrupa Birliği'nde "Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı" olması sebebiyle; Konya Mevlana Bera Hotel'de 13 Eylül 2012 Perşembe akşamı aktif bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Hedef kitlemiz aktif çalışma hayatına devam eden genç ve orta yaş grubundan oluşmaktadır.

Etkinlik dahilinde özellikle beslenme alışkanlıkları üzerine bir seminer düzenlenecek olup ve Fitness antrenörü eşliğinde yaklaşık 50 kişilik bir gruba aktif ve sağlıklı yaşlanmak için Günlük hayatlarından uygulayabilecekleri Egzersiz çalışmaları yaptırılacaktır.

 

 

 

Aktif Yaşlanma

Aktif yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü  tarafından 1990’ların sonlarına doğru geliştirilen bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü, aktif yaşlanmayı, insanların yaşlandıkça hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci olarak tanımlamaktadır. Aktif yaşlanma kavramı, yaşlı insanların çalışmaya devam edebilmeleri, sağlıklı kalmaları, topluma katkıda bulunmaya devam etmeleri için daha fazla fırsatın sunulmasını içermektedir.  Aktif yaşlanma, bireylere ileriki yaşlarında sosyal güvenlik, sağlık ve toplumsal hayata katılım açısından fırsatlar sunarak yaşam kalitelerini ideal seviyelere çekmeyi hedefleyen bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada aktif olma kavramı, yalnızca fiziki anlamda aktif olma ve işgücüne katılma durumunu değil, sosyal ve kültürel katılımı da içermek suretiyle daha geniş bir anlamı ifade etmektedir.

 

 

 

2012 Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı

2012 yılının Aktif yaşlanma ve Nesiller arası Dayanışma yılı  olarak kabul edilmesi önerisi, Avrupa nüfusunun giderek yaşlandığı, yaşlı nüfusun artarken çalışma çağındaki nüfusun 2012’den itibaren azalmasının beklendiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliğinde çalışma çağındaki nüfusta 2012 yılından itibaren yaşanmaya başlanacak azalmaya karşın, 60 yaş üstü nüfusun her yıl 2 milyon kişi artması öngörülmektedir. Avrupa Birliğinde, içinde bulunduğumuz dönemde bu demografik gerçekliğin, ilk bakışta yaşlılığın, hastalık, bağımlılık ve kamu harcamalarında artış gibi kavramlarla özdeşleştirilmesi nedeniyle olumsuz gibi görünse de aslında fırsata çevrilebilir bir durumu işaret ettiği düşünülmektedir.

 

 

 

Türkiye’de Durum

Bugün Avrupa Birliğinde yaş ortalaması 40,9’dur ve Birliğin 2050 yılına gelindiğinde çalışma çağındaki nüfusundan 32 milyon kişiyi yitirmesi beklenmektedir. 65 yaş üstü nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranlandığı yaşlı bağımlılık oranının ise 2025 yılında %34,5 olacağı tahmin edilmektedir. AB ile kıyaslandığında 29,2 olan yaş ortalaması ve %14,4 olarak hesap edilen yaşlı bağımlılık oranıyla Türkiye daha genç ve dinamik bir tablo ortaya koymasına rağmen ülkemizde mevcut yaşlı nüfusun ekonomik, kültürel ve sosyal  alanlarda aktif katılımlarının yeterli olmadığı görülmektedir. Ülkemizde aktif yaşlanma politikalarının uygulanması gelecekte karşı karşıya kalınabilecek risklerin en aza indirilmesi hususunda büyük önem arz etmektedir.

 

 

 

 

 

KSO_Logo_.jpghttp://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Documents/imajlar/abtr.png  https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRihR9_KwJ015R8CWXQ_EsaQAdypi30I6-p0aqVDIi007RHb38


KONYA AB BİLGİ MERKEZİ

AB Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı Etkinliği

“YAŞLANMIYORUZ”

ETKİNLİK PROGRAMI

Tarih: 13 Eylül 2012 Perşembe

Yer : Mevlana Bera Hotel Toplantı Salonu

19:30 – Program Açılış

19:40 –Aktif Yaşlanma nedir?

·         Avrupa Birliği Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı kapsamında neler yapılıyor ?

·         AB ve Türkiye arasındaki Yaşlanma Süreci benzerlik ve farklılıkları

20:00 – Başkent Üniversitesi Hastanesi - Uzman Diyetisyen Pınar Çağlar

·         Orta Yaş için Yeni Beslenme Alışkanlıklarımız Sunumu

·         Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma için Gıda Tüketim Sürecimiz  - İnteraktif Bilgilendirme

·         Soru ve cevaplar

20:45 – 21:30 Ara –Canlı Performans (Müzik Grubu-KOHEM-Konya Kültür ve Halk Eğitim Merkezi)

·         Canlı Müzik eşliğinde Kokteyl ve Tanışma

21:30 – KOMEK  Fitness ve Pilates Antrenörü Merve Üntürk  

·         Orta Yaş için Günlük Egzersiz Çalışması

·         Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma sürecinde Fiziksel anlamda Bedenimiz - İnteraktif Bilgilendirme

·         Soru ve cevaplar

Kapanış

22:00 – Soru ve cevaplar, değerlendirme

* Etkinliğe katılım ücretsiz olup gönüllülük esasına göre orta yaş sınıfına giren herkes davetlidir.

** Etkinlik katılımcılarının spor yapmaya uygun ayakkabı ve rahat kıyafetler giymesi önerilmektedir.

*** Etkinlik kapsamında yapılacak sunum içeriği  ve verilen bilgiler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunu yasal hukuki olarak bağlamamaktadır.