Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Bilgi Formu

 Sayın Üyemiz;

 

Bakanlar Kurulu’nun 16.07.2012 tarih ve 2012/3574 sayılı Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması kararı 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede Endüstri Bölgeleri Kanununun 3 üncü ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesine istinaden Odamız bünyesinde “Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” İşletme Müdürlüğü kurularak hizmete başlamıştır.

 

Bundan sonraki süreçte Endüstri Bölgeleri mevzuatı çerçevesinde Bölgeyi faaliyete geçirme çalışmaları yürütülecektir. Ülkemiz kaynaklarının doğru ve rasyonel kullanılması yönüyle Bakanlığımız bütçesinden karşılanarak Bölgeye yapılacak imar, altyapı vb. hizmetlerin netleşebilmesi adına öncelikle belirli oranda yatırımcının ortaya çıkması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla Bakanlığımızca yapılacak yer tahsislerine esas teşkil etmek amacıyla; Bölgeye yatırım yapmayı düşünen Sanayici ve Müteşebbislerin öncelikle firmalarına ilişkin bilgileri ekte yer alan BİLGİ FORMUNU doldurarak Bakanlığa iletilmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen İşletme Müdürlüğü’ne göndermelerini rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Files