NACE FAALİYET KODLARI HAKKINDA

 

 

 

                                                                                                

11.10.2012

NACE FAALİYET KODLARI  HAKKINDA

 

Sayın  Üyemiz;

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02.10.2012 tarih ve 20651 sayılı odamıza gönderilen yazısında; Oda üyelerinin faaliyet kodlarına ve buna bağlı olarak meslek gruplarının belirlenmesiyle ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Buna göre;

19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Odalarda /Ticaret Borsalarında mesleklerin gruplandırılması hakkında yönetmeliklerin  03.06.2012 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Değişik Geçici 3.üncü maddeleri uyarınca, Birliğimize  bağlı Oda/Borsa üyelerinin  faaliyet kodlarını ve buna bağlı olarak  meslek gruplarını  belirleme görevi Birliğimize verilmiştir.

 

Bu çerçevede Birliğimizce belirlenen faaliyet kodlarının üyelere tebliğ edilmesi işlemlerine başlanmıştır. Üyelerimizin kendilerine tebliğ edilen  faaliyet kodlarına yapacakları itirazlarda;

  • Odadan /Borsadan veya Birliğimizin http://www.tobb.org.tr/faaliyet web adresinden temin edilerek doldurulacak “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu” ile itiraz yapılacaktır.Bu form doldurulmadan veya bu formdaki bilgileri içermeyen itirazlar kabul edilmeyecektir.
  • İtirazın, faaliyet kodunun üyeye tebliğinden  itibaren   10  (on) günlük süre içinde Birliğimizin evrak kaydına girmesi zorunludur.Bu süreyi aştıktan sonra posta ile veya şahsen Birliğimize ulaştırılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
  • Faksla ve e-posta ile gelen itirazlar işleme konulmayacaktır.
  • İadeli taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda, itiraz süresinin hesabında postaya verilmesi tarihi esas alınacaktır.
  • İtirazlarda, ekte sunulan /web sitesinde yer alan formun ekine;
  • İtiraz başvuru formunu imzalayan firma yetkilisine /yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,
  • İtiraz süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunun değiştirilmesi halinde, bu değişikliği tevsik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
  • Oda üyelerinin itiraz başvuru formunda SMMM/YMM imza, kaşe ve mührünün yer alması zorunludur. Bunu havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

Yapılacak itirazla hakkında soruları cevaplamak üzere 444 62 23 numarasından ulaşılacak bir çağrı merkezi bulunmaktadır.”

denilmektedir.

 

Söz konusu itiraz formuna Odamız ve TOBB’nin web sitesinden ulaşabilir veya Odamız Sicil Servisi’nden alabilirsiniz.

 

Saygılarımızla

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

 

Files