NACE FAALİYET KODLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 Sayın Üyemiz ;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

 

Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin Geçici 3 üncü maddesine istinaden üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa kayıtları esas alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen faaliyet kodları; yazılı olarak kurye aracılığıyla oda ve borsa üyelerinin bilinen en son adresine gönderilmiş, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine kurye aracılığıyla ikinci kez yazılı tebligat gönderilmiştir.

 

Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelere ilişkin faaliyet kodları, Birliğimizin resmi internet sitesinde, nace.tobb.org.tr web adresinde yayınlanmaktadır. İlanen yapılan bu tebligat, muhataba yapılmış sayılacaktır.

 

Üyelerimiz internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar Birliğimize itiraz edebilecektir. Süresinde itiraz edilmeyen ve itiraz üzerine Birlik tarafından verilen karar kesindir.

 

İtirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgeler Birliğimizin nace.tobb.org.tr adresinde ve odamız Web Sayfasında yer almaktadır.

 

Tebligatı eline ulaşmamış üyelerimize önemle duyurulur.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI