TURSEFF ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI FİNANSMANI (KREDİ) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU

 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI FİNANSMANI (KREDİ) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI sunumu ektedir.

 

 

Files