TÜRK EXİMBANK DBK ARASINDA MUTABAKAT HK

 Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 21.11.2012 tarihli 412/24274 sayılı yazıda,

Türk Eximbank ile Kazakistan Kalkınma Bankası (Development Bank of Kazakhstan-DBK) arasında 12.10.2012 tarihinde bir Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) imzalandığı bildirilmektedir. Sözkonusu zabıt kapsamında, Türk Eximbank tarafından DBK’ya açılacak kredi hattının 250 milyon ABD Dolarlık üst limite sahip olduğu ve Türk ihracatçı/müteahhitlerin Kazakistan’a yapacakları mal ve/veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik olduğu belirtilmiştir.


Yazıda, Mutabakat Zaptı kapsamında, Türk Eximbank Ülke Kredileri mekanizmasına uygun olarak, Kazakistan’ da yerleşik alıcıların Türkiye’den gerçekleştirecekleri mal/hizmet alımlarına finansman sağlanacağı, kredinin borçlusunun Kazak alıcıları adına DBK olacağı ve finansman taleplerinin DBK tarafından Türk Eximbank’a iletileceği belirtilmektedir. Kredi taleplerinin ek'te sunulmakta olan endikatif finansal koşulların göz önünde bulundurularak, Türk Eximbank tarafından işlem bazında değerlendirilmeye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI  

 

 

Files