İşyeri Yetkilisi Hk.

 Sayın Üyemiz,

 

 

TOBB’den alınan yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Birliğe gönderilmiş olan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıda,

 

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Kanunun 6. maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak,  Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri olarak adlandırılan bu üç iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelinin işyerlerinde görevlendirilmesi yükümlülüğünün işverenlerce yerine getirilip getirilmediğinin Bakanlığa takibi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına dayalı olarak çalışan elektronik bir sistem marifetiyle yerine getirileceği belirtilmiştir.

 

 

 

Sürecin devamında, her bir işyerinin "işyeri yetkilisi" olarak SGK'ya bildirilen çalışanlarının e-devlet şifrelerini almaları ve bahse konu elektronik sisteme isimlerine tanımlı olan şifreleriyle erişim sağlayarak, yetkilisi oldukları işyerinde görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini elektronik ortamda Bakanlığa bildirmelerinin gerekeceği belirtilmiştir.

 

 

 

Bu itibarla,

 

 

 

    Yukarıda açıklanan uygulama,

 

    Üyelerimiz arasında SGK'ya yapılması gereken "işyeri yetkilisi" bildirimlerinde eksiklik        

 

    olanların bu eksikliği gidermesi ve ihtiyaç halinde mevcut bildirimlerin güncellenmesi,

 

 

 

    İSG Kanununun 26 ncı maddesine göre söz konusu İSG profesyonellerinin (tamamının)    görevlendirilmesi hükmüne aykırılığın aylık 12.500 TL idari para cezası gerektiren bir durum olduğu,

 

 

 

• Söz konusu İSG profesyonellerinin işyerlerinde görevlendirilmesi işlemlerinin elektronik  sistem üzerinden yapılmamış olması durumunun, Bakanlıkça işyerinde bahse konu İSG profesyonellerinin görevlendirilmediği şeklinde işleme alınacağı,

 

 

 

belirtilmiştir.