TÜRK EXİMBANK Yurt Dışı Referans Banka Listesi

 Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 21.12.2012 tarih ve 2450 sayılı yazıda, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den (Türk Eximbank) Meclislerine gönderilen yazıda, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlaması hedefleri doğrultusunda son dönemde Özellikle orta ve uzun vadeli kredi, garanti ve sigorta programlarına ağırlık verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, alıcı kredisi niteliğinde olan Ülke Kredileri Programı'na yönelik Ülke Limitleri Listesi'nin oluşturulmasında 2012 yılında uygulamaya konan uygulama ile ülkelere münferit limit tanınması uygulamasına son verilerek OECD tarafından sınıflandırılmış tüm ülkelere (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore hariç) yer aldıkları OECD risk sınıflandırmasına göre azami limitler tanındığı, diğer taraftan, 2012 yılı ve sonrasına yönelik olarak belirlenen yeni strateji dahilinde, ülkelerde teminat olarak yalnızca devlet garanti mektubu kabul edilmesi uygulamasının terk edilerek, Türk Eximbank tarafından muteber bulunan kamu veya özel bankalarına kredi hattı açılması amacıyla, Ek'te sunulan "Yurtdışı Referans Banka Listesi" nin oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Türk Eximbank'ın borçlusu olacak söz konusu referans listesindeki bankalardan kredi başvurusu gelmesi halinde, işlemin özelliğine ve Bankanın başvuru anındaki finansal durumuna göre yapılacak analiz sonucunda limit tahsisi yapılabilecektir.

Files