Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sempozyumu HK.

 Sayın Üyemiz;

 

1nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Sinop

ilinde MUMEYEK Vakfı tarafından ve 2nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 16-17

Haziran 2012 tarihlerinde Trabzon ilinde MUMEYEK Vakfı ile TRABZON SMMMO işbirliğiyle

gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumlara TCMB, TMSK, MUFAD, MÖDAV, MUFİTAD konuşmacı ve

oturum başkanları ile katkı sağlamıştır. Sempozyumlar yurtiçi ve yurtdışından çeşitli üniversitelerden

öğretim üyeleri, YMM/SMMM ile denetçi ve işadamları katılımıyla yapılmış ve ulusal basında yer alan

Sonuç Bildirgeleri sunulmuştur.

01 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde 01

Ocak 2013’de uygulanmaya başlanacak olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) 2013

yılının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla 3ncü Uluslararası

Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 07-08 Eylül 2013 tarihlerinde  Balıkesir il merkezinde

MUMEYEK Vakfı ve Balıkesir SMMMO’nın paydaşlığı ile yapılacaktır. 

    

3ncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)

Sempozyumu‘na  bildirisi kabul edilen yazarlardan birinci yazarın sempozyum katılım ve

konaklama masrafı Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Bildiriler

Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildirilerden Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca uygun

görülenler MUMEYEK Vakfı tarafından çıkartılan hakemli WORLD of IFRS (UFRS Dünyası) dergisinde

(elektronik dergi, http://dergi.mumeyek.org) yayınlanacaktır. 

Sempozyuma bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özet metinlerini en geç 12 Mart 2013 tarihine

kadar http://sempozyum.mumeyek.org adresinden belirlenen yazım kurallarına göre Türkçe ve İngilizce online olarak yüklenmesi gereklidir. Sempozyum Bilim Kurulunca Kabul edilen bildiri özetleri 25 Mart 2013 tarihinde  http://sempozyum.mumeyek.org  adresinde ilan edilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi http://mumeyek.org adresinde yer almaktadır.