This content not available in English. Anyway you can see the Turkish page or use Google Translate.

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK, Çerez ve Gizlilik Politikaları
GENEL BİLGİLENDİRME

Konya Sanayi Odası olarak üyelerimiz, faaliyetlerimizden yararlananlar ve Kurumumuz ile ilişkili tüm şahısların kişisel verilerinin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kurumumuz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak idari ve teknik tedbirleri uygulamaktadır. Veri sorumlusu sıfatı ile aydınlatma yükümlülüğümüz doğrultusunda kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, korunması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek amacıyla yayınladığımız Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, KVKK Hak Bildirgesi, Çerez Politikası, Ticari Elektronik Gönderi İzni, Başvuru Yönergesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Formuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KVKK, Çerez ve Gizlilik Politikaları