İhale Durum Belgesi

Firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinin "g" bendine  göre ihalelere katılmalarının yasaklı olup olmadığını gösteren belgedir.

Tanzim edilen Belgenin içeriğinde firmanın ünvanı, Oda sicil numarası, hangi tarihten itibaren odaya üye olduğu, Firmanın Adresi, İştigal Konusu, Firmanın Yasaklı Olmadığına dair Düzenlenen Belgedir.İhale Durum Belgesi Firmanın Yazılı İsteği Üzerine KONYA SANAYİ ODASI Sicil Servisi Tarafından Ücret Karşılığı Tanzim edilir.(Ücret Tarifeleri; Oda Yönetim Kurulu'nun teklifi, Meclisin Onayı ile yürürlüğe girer.) 

Odamız Sicil Servisi  tarafından tasdik edilen evraklar yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda ilgili yerlere verilmek üzere tasdik edilir.