Bağ-kur işlemleri

 Firma sahipleri ile ortaklarının talepleri halinde Bağ-Kur il müdürlüğü'ne ibraz edilmek üzere İşi Bırakma, Sağlık Sigortası,Giriş Bildirgesi, Yaşlılık Aylığı Belgelerine ilişkin Bağ-Kur formlarının onaylanması veya sigortalının işinde devam ettiğine ilişkin verilen belgelerdir.

Genel Hükümleri:

İlgili Firma Yetkilisinin Talebi doğrultusunda KONYA SANAYİ ODASI Sicil  Servisi'ne  başvuran Firmanın mevcut dosya kayıtları incelenmesi sonucunda;  
Belge Odamız Sicil  Servisi tarafından tasdik olunarak Tanzim  edilir.